ARE YOU STUCK WITH A DUCK?

 

Den här boken är bara för dig som vill kliva ut ur boxen bli av med begränsningar och våga vara annorlunda.

 

“Den fula ankungen lär oss att det inte spelar någon roll om du föddes i en ankdam om du kommer ifrån ett svanägg!

 

Vill du upptäcka om den här boken är skriven för dig?

LADDA NER FÖRSTA DELEN HELT GRATIS!

THE AUTHOR 


Titeln på boken kommer ifrån min personliga relation till ankor och svanar. En relation som började med min första leksak ”Kajsa Anka” och min favoritsaga Den fula ankungen av H. C. Andersen. Det här är mina observationer och berättelser från en perfekt läktarplats. Jag själv, människor och situationer har omedvetet bidragit till en roande föreställning med mycket lärande. 

Historierna visar att ingen av oss är uteslutna ifrån beteenden, attityder och reaktioner som beskrivs. När vi intar en observatörs perspektiv är det lättare att upptäcka och ta ställning till vad vi vill ha i våra liv. Genom att studera ankdammen kan vi se vad det är som hindrar oss från att bli den svan vi är födda till. När du upptäcker vad det egentligen är som pågår kan du ta ett medvetet beslut om du vill vara kvar i hemma-dammen, byta ankdamm eller flyga i väg och tillbringa ditt liv i en svansjö. 

Du är så mycket mer än vad du tror att du är. Och jag är säker på att vi alla är här för att utveckla våra gåvor, påverka världen med idéer och göra något av våra liv. /BIRGITTA

BTJ, (BIBLIOTEKTJÄNST) OM BOKEN

“Birgitta Granström arbetar som livscoach och i den här boken vänder hon sig till alla som vill nå personlig utveckling och förändring på något område i livet och som på ett eller annat sätt sitter fast i “ankdammen”. Granström använder sig genomgående av den klassiska H.C. Andersen-sagan om den fula ankungen, vilket ger bokens innehåll en bra ram. Befriad från traditionell teori märks det trots allt att Granström har gedigen kunskap och erfarenhet inom psykologi och sociologi. Men istället för att fördjupa sig i vetenskapliga teorier väljer hon att beskriva metoderna genom erfarenhetsbaserade berättelser och använder både sig själv och sina klienter som exempel. Boken är i sig själv en coach och varje kapitel innehåller ett antal frågor som ska hjälpa individen att analysera sin situation, fatta rätt beslut och nå sina livsmål. Granström ger utförliga instruktioner i samband med frågorna. Boken känns väl genomtänkt trots sin stundom väldigt personliga natur.” — Louise Sverud, BTJ, (Bibliotektjänst)

VILL DU VARA FRI ATT VARA DU?

De flesta av oss längtar efter ett liv i frihet och ändå fortsätter vi att separera våra liv i olika boxar – karriär, familj, vänner, hälsa, ekonomi, personlig och andlig utveckling. Konkurrensen om vår tid, våra pengar och vår energi leder till missnöje och frustration. I generationer har vi byggt upp antaganden om vad som rätt eller fel. Vi har lärt oss att vi behöver avstå istället för att välja att få allt vi önskar. 

“Are You Stuck With A Duck” gör dig irriterat medveten om hur gamla antaganden och negativa känslotillstånd hindrar dig från livet du drömmer om. Berättelserna ifrån livet kommer också att väcka din egen historia och du kommer till klarhet om hur du kan ta dig bort ifrån dessa tillstånd och uppnå ett liv i frihet. 

VILL DU UPPNÅ EN HÖGRE NIVÅ AV DIG SJÄLV?

Boken provocerar dig till en högre nivå av dig själv, där du förstår världen djupare plan. Du kommer att uppnå en medvetenhet där du förstår människors relation till varandra och omgivningen vilket leder till att du kan du skapa mer mening för dig själv.

Observationer och berättelser från det verkliga livet visar att det är möjligt att förverkliga det du vill. Den här boken hjälper dig att upptäcka vad du kan välja, hur du kan välja och när du ska avstå ifrån det som begränsar dig. 

KÄNNER DU ATT DU ÄR PÅ FEL PLATS?

“Ankdammen” är en plats som känns fel för dig. En plats där din potential saknar utrymme. En plats som begränsar dig därför att du vill något annat än det som existerar runt omkring dig. Det innebär inte att en plats är bättre än någon annan. Det handlar bara om att du ska hitta platsen som är bäst för dig. En ankdamm för någon kan vara din svansjö och din svansjö kan vara en ankdamm för någon annan. 

Det viktiga är att du blir medveten om att du kan välja vilken plats du vill vara på både fysiskt och mentalt. Du har alltid ett val att byta och förändra. En specifik svansjö begränsas inte heller till att vara en plats för resten av ditt liv. En underbar svansjö idag, kan vara en ankdamm i morgon.

LADDA NER DEL I —  HELT GRATIS!